senders/add

Dodanie nowej nazwy nadawcy / Creating new Sender name

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik