phones/check

Sprawdzenie numeru w HLR / Checking phone in to HLR

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik