blacklist/add

Wprowadzenie numeru do czarnej listy / Add phone to the blacklist

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik