messages/send_voice

Wysyłka głosowych wiadomości / Sending Voice message

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik