messages/delete

Usunięcie zaplanowanej wiadomości / Deleting message from the scheduler

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik