premium/send

Wysyłka odpowiedzi SMS Premium / Sending replies for received SMS Premium

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik