blacklist/delete

Usunięcie numeru z czarnej listy / Deleting phone from the blacklist

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik