messages/send_ndi

Wysyłka NDI/SCI / Sending a message to an NDI/SCI

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik