messages/send_sms

Wysyłka wiadomości / Sending messages

Więcej opcji
Ukryj opcje

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik