messages/send_personalized

Wysyłka spersonalizowanych wiadomości / Sending personalized messages

Przykład / Example: 500600700:Wiadomosc 1]|[500600800:Wiadomosc 2
Więcej opcji
Ukryj opcje

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik