messages/send_nd

Wysyłka ND/SC / Sending a message to an ND/SC

Adres URL żądania / Request URL

Dane żądania / Request data

Kod HTTP odpowiedzi / Response HTTP code

Zwracana zawartość / Response body

Ukryj wynik